Meer informatie over Kunstzinnige Therapie
Meer informatie over Burnout
Meer informatie over Antroposofie
Meer informatie over Zorgverzekering
Onze contactgegevens
Onze galerie
Onze links
Vergoedingen door zorgverzekering
Door de zeer goede resultaten van kunstzinnige therapie, is de interesse en de bereidheid om deze vorm van zorg op te nemen in het reguliere zorgaanbod sterk gegroeid.

Kunstzinnige therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed bij verwijzing van een arts of specialist.

In de menubalk vindt u onder de gegevens van de belangrijkste zorgverzekeraars.

Als kunstzinnige therapeute ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NVKT onder registratienummer V431.

Tarieven
intakegesprek    30 minuten    15,-
therapiesessie    60 minuten    60,-

Intake gesprek
Voordat wordt begonnen met de eigenlijke kunstzinnige therapie vindt eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maakt de client duidelijk wat zijn wensen en verwachtingen zijn en kan de therapeut zich een beeld vormen van de clint en zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Wanneer de therapie wordt gevolgd op advies van een arts of een andere verwijzer is het bovendien wenselijk dat de therapeut in de gelegenheid is om intervisie te ontwikkelen in samenspraak met de betreffende verwijzer.

Therapiesessie
De kunstzinnige therapeut kan dan op basis van eigen waarneming, eventueel aangevuld met de visie van derden, een therapieplan opstellen. Het therapieplan ligt niet vast, maar kan steeds aangepast worden als de ervaringen daartoe aanleiding geven. De therapie bestaat in de regel uit 7 sessies, die bij voorkeur wekelijks worden gehouden. Het is vaak mogelijk om in zon eerste serie van 7 goed inzicht te krijgen in de achterliggende gronden die de problemen veroorzaken. Na deze opdrachten kan besloten worden om een rustperiode in te lassen, zodat de inzichten die zijn ontstaan verwerkt en verinnerlijkt kunnen worden.
Mogelijk is er daarna behoefte om verder te gaan met een nieuwe serie opdrachten. Zo wordt er op steeds dieper niveau gewerkt en kunnen er steeds dieper gelegen onderbewuste inhouden aan het licht gebracht worden die om beschouwing en integratie vragen. Door gebruik te maken van de eigen beeldende werkstukken ontstaat een hechtere verbinding en daarmee ook meer bereidheid te inzichten die ontstaan te aanvaarden. Doordat je het verloop van het proces in eigen hand hebt, is er ook meer vertrouwen en minder angst om het onderbewustzijn open te stellen en directer te tonen.

 
Kunstzinnige Therapie en Atelier Lida van Twisk  |  Willemsstraat 143hs  |  1015 JC Amsterdam
Telefoon: 020-6848273  |  Fax: 020-6848660  |  Email: info@kunstzinnige-therapie.com